Technikum

5 évfolyamos képzés közismereti és szakképzési kerettanterv alapján Tovább

Szakképző

3+2 évfolyamos képzés (3 év szakképzési + 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam) Tovább

Felnőttoktatás

Képzési idő 1 illetve 2 év. Az adott szakmában eltöltött gyakorlati idő alapján. /egyedi elbírálás/ Tovább

ecdl2

ecdl1ECDL a Ványaiban

Iskolánk 2002.05.01-óta akkreditált ECDL vizsgaközpontként is működik.

Információ

    Telefon: 06-56-361-311    Molnár Tibor

    ECDL hivatalos honlapja:  www.ecdl.hu, ahol az összes információt megtalálod az ECDL-ről

Vizsga jelentkezési lap letölthető itt!

 

Vizsgák és tanfolyamok bonyolítása

Vizsgák: Vizsgaközpontunkban előzetes megbeszélés alapján az egyeztetett időpontban tudunk vizsgát lebonyolítani. A vizsgaidőpont  igénylése a vizsga előtt legalább egy héttel szükséges!

Tanfolyamok: Vállaljuk ECDL vizsgával záruló vagy vizsgától független tanfolyamok szervezését és bonyolítását. A tanfolyami foglalkozások délutáni időpontban kerülnek megtartásra előzetes egyeztetés alapján.

Vizsgakártya, vizsga és tanfolyami díjak

A vizsgakártya minden vizsgaközpontban egységes tarifarendszer alapján:

    Teljes (7 modulos) felnőtt: 7500 Ft

    Start (4 modulos) felnőtt: 6000 Ft

    Teljes (7 modulos) diák: 5500 Ft

    Start (4 modulos) diák: 4500 Ft

Vizsgák:

    Felnőtt vizsga minden modulra: 2500 Ft/modul

    Diák vizsga minden modulra: 1500 Ft/modul

Tanfolyami díjak:

    Minden modul felkészítő tanfolyama 25 óra, 600 Ft/óra.

Részletesebben megtalálod az ECDL hivatalos honlapján itt

Általános tudnivalók az ECDL vizsgarendszerrel kapcsolatban

Az ECDL az informatikai "írástudás" meglétét hivatott bizonyítani. Biztos alkalmazói tudást jelent, s alkalmassá teszi a munkavállalót olyan munkakörök betöltésére, ahol a számítógép munkaeszközként való használata szükséges.

Az Európai Unió által is támogatott, egységes követelményeket támasztó vizsgarendszerre épülő bizonyítvány birtokosa nemcsak hazánkban, hanem Európa más országaiban ezzel igazolja, hogy képzett számítógép felhasználó. A statisztika szerint Európában több mint negyedmillió ember szerzett ECDL bizonyítványt napjainkig. Magyarországon arra számíthatunk, hogy az ECDL bizonyítvány megszerzésére a következő években sok tízezer különböző korú és iskolai végzettségű dolgozó fog törekedni. Több multinacionális nagyvállalat is felismerte az ECDL-ben rejlő előnyöket, s dolgozóik számára előírták a bizonyítvány megszerzését. Bizonyítványt szerezni valamely vizsgaközpontban letett vizsgák alapján lehet. Ezen vizsgaközpontoknak szigorú szakmai, technikai, személyi és infrastrukturális feltételeknek kell eleget tenniük. A vizsgarendszer bevezetésének és ellenőrzésének joga Magyarországon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot (NJSzT) illeti. Vizsgázni az NJSzT - mint az ECDL magyarországi képviselője - által akkreditált hivatalos ECDL vizsgaközpontokban lehet. Ezek egyike a Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola. Az ECDL nem tesz kikötést a vizsgákon megkövetelt ismeretek megszerzésének módjáról, csupán az elsajátított tudást kontrollálja nemzetközileg elfogadott egységes követelményrendszer szerint. Az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez a jelölteknek egy elméleti és 6 gyakorlati vizsgán kell számot adniuk tudásukról, mégpedig a nemzetközileg elfogadott egységes követelményrendszer szerint. Az Európai Unió alapelveihez igazodva, a vizsga különböző moduljai bármely akkreditált vizsgaközpontban, akár különböző országokban is teljesíthetők. A regisztrációnak nincs alsó korhatára, és a vizsgázás iskolai végzettséghez sem kötött.

Hogyan szerezzünk ECDL bizonyítványt?

Magyarországon ECDL-vizsgát bármely akkreditált ECDL-vizsgaközpontban  lehet tenni. A bizonyítvány megszerzéséhez 4 vagy 7 modulvizsgát kell teljesíteni, ezek bármelyike bármely vizsgaközpontban letehető. Az első vizsga megkezdéséhez vizsgakártyát kell váltani, a kártya szintén bármelyik vizsgaközpontban megvásárolható. A vizsgákat a vizsgakártya kiváltásától számított (legfeljebb) három éven belül kell teljesíteni. A vizsgakártyát a vizsgaközpont biztosítja.

A vizsgakártya

A vizsgakártyát a vizsgázónak minden vizsgára magával kell vinnie: sikeres vizsga esetén a vizsgaközpont a kártyán a modulvizsga teljesítését igazolja. Amikor a vizsgázó valamennyi vizsgáját letette, a vizsgaközpont a kártyáját megküldi az NJSZT ECDL irodájába, ahol ennek alapján kiállítják az ECDL bizonyítványt.

A vizsgák

Vizsgára bármely akkreditált vizsgaközpontnál lehet jelentkezni. Minden vizsga 45 perc. Mivel az ECDL gyártófüggetlen program, a gyakorlati vizsgákat a vizsgaközpontnál rendelkezésre álló akkreditált szoftverek bármelyikén le lehet tenni. Egy napon több vizsga is tehető, azonban sikertelen vizsgát ugyanazon a napon megismételni nem lehet. A vizsgafeladatokat a könyvárusi forgalomban is kapható, mindenkor érvényes ECDL Vizsgapéldatár tartalmazza.

ECDL bizonyítványok

7 modulos ECDL bizonyítványok:

4 modulos ECDL bizonyítványok:

A vizsgák lebonyolítása a vizsgaközpontok épületében, vizsgáztató jelenlétében történik. A vizsgaközpontok rendszeresen közzéteszik, hogy mely modulokból mikor terveznek vizsgákat tartani, és ezekre az időpontokra kell a vizsgázónak idejében - legalább egy héttel a tervezett vizsga előtt jelentkeznie.