Technikum

5 évfolyamos képzés közismereti és szakképzési kerettanterv alapján Tovább

Szakképző

3+2 évfolyamos képzés (3 év szakképzési + 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam) Tovább

Felnőttoktatás

Képzési idő 1 illetve 2 év. Az adott szakmában eltöltött gyakorlati idő alapján. /egyedi elbírálás/ Tovább

sx

 

„Folyamatos partnerség és együttműködés az EU iskolarendszerű szakképző intézményei között 2017/2018.”

A Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2017/ 2018-as tanév során is nagy sikerrel valósított meg Erasmus+ program keretében diák és tanár mobilitásokat.

Programjaink célja immár 22 éve intézményünk képzési minőségének javítása, munkatársaink szakmai továbbképzése. Szakmai alapképzésben tanuló diákjaink európai öntudatra és európai szintű szakemberré nevelése nemzetközi, valós környezetben történt rövid és hosszú mobilitások alkalmával.

A tanév év első mobilitása egy hosszútávú, egy tanéves mobilitás volt. A 2 járműfényező és 3 autószerelő kedvezményezett diákunk Franciaországban Joigny városban voltak a Louis Davier Szakközépiskola által fogadva. 3 diákunk Joignyba, 2 pedig Auxerrebe töltötte szakmai gyakorlatukat valós munkakörnyezetbe szakszervizekben. A mobilitás célja az általános és szaknyelv elsajátítása mellett az önállóan történő munkavégzés készségeit képesség szintre emelni. A diákok közösen albérletben laktak beilleszkedtek az új munkakörnyezetben és kiváló értékeléssel végezték az egy évet. 2 diákunknak munka lehetőséget is ajánlottak fel.

Intézményünk fő képzésiprofiljának megfelelően a tanév 2. mobilitása egy 9 fős tanári közlekedésgépészeti mobilitás volt. Franciaországban a megújuló SZVK és tananyagokkal ismerkedtünk meg a Cavailloni Dumas Szakközépiskolában. Az intézményben tanulmányozhattuk a tehergépjárműszerelő szakot és iskolai nappali képzés keretében való jogosítványszerzési lehetőségeket is.

A munkatársi közlekedésgépészeti mobilitást követően 7+1 fős diák mobilitás is megvalósult. A kedvezményezettek többsége iskolánk legképzettebb diákjai voltak a technikus osztály. A 4 hetes mobilitás alatt Joigny szakszervizben voltak a diákok szakmai gyakorlaton, ahol az innovatív környezetbarát technológiákat tanulmányozták a résztvevők.

A tanév folyamán 2 hegesztő mobilitáson 7-7 diák vehetett részt kísérővel. A mobilitás célja az új idegen munkakörnyezetben való gyakorlat során a francia hegesztési eljárások, munkahelyi szokások megismerése volt, ahol a diákok a legmodernebb hegesztő gépekkel dolgozhattak mentor mellett.

5 munkatársunk vett részt 5 napos kereskedő szakemberek szakmai továbbképzésén szintén Joignyban. A mobilitás célja a megújuló kereskedő és bolti eladó képzés megismerése jó gyakorlatok átvétele és a technológiafejlődéssel a szakmát sújtó leépítések, átképzésekre történő francia törekvések megismerése.

A kereskedő tanár mobilitást a kereskedő diák mobilitásunk követte. 4 héten keresztül a januári készlet kisöprés és Valentin nap közzé eső időszakban voltak diákjaink gyakorlaton Joigny kis és közepes nagyságú kereskedelmi egységeiben. Az időszakos készlet kisöprés, leértékelési szokások, marketing szokások tanulmányozása mellett a diák betekintést kaptak a szakma jövője és sötét oldalába is az automata pénztárak és e-kereskedelembe is.

52 fő vett rész a programunkban, melyet szakmai zárókonferenciával zártuk. A konferencián minden részt vevő munkáját Europass mobilitási igazolvánnyal és kétnyelvű minősítő oklevéllel ismertük el.

Nemzetközi törekvéseink elismeréseként az Autószerelők Országos Egyesületének bázisiskolája, a Renault osztály után a Ford karrier program iskolája is lettünk. Kiváló képzésünk és nemzetközi kapcsolataink elismeréséül intézményünk Ford gépjárművet kapott.

A új partnerség fenntartása érdekében következő pályázati fordulóban Kölnbe a Ford gyárba és a Ford Szakközépiskolájában is kívánunk mobilitást megvalósítani.

Intézményünk beiskolázási körzetében lévő nagyszámú német cég miatt elkövetkezendőkben nagymértékben nyitni kívánnunk Németország felé.

Intézményünk Erasmus+ program mellett tevékenyen részt vesz Erzsébet táborok és Határtalanul programok szervezésében is.